Wyłączenie odpowiedzialności

Witamy na stronie Digitogy.eu. Przed korzystaniem z naszej witryny zapoznaj się proszę z poniższym oświadczeniem prawnych, które reguluje warunki użytkowania naszego serwisu.

Szczegóły udostępniane w dobrej wierze

Wszystkie informacje udostępniane na tej stronie są dokładne i aktualne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i wiarą. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i wiarygodne treści. Jednakże, nie możemy zagwarantować pełnej dokładności, kompletności ani aktualności informacji. Wszelkie decyzje podejmowane na podstawie treści zawartych na tej stronie są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko użytkownika.

Przeznaczenie ogólne

Ta strona i jej zawartość są przeznaczone wyłącznie do celów ogólnych. Udzielane informacje, opinie i rekomendacje nie stanowią porady prawnej, finansowej ani jakiejkolwiek innej profesjonalnej porady. Zawsze zalecamy skonsultowanie się z odpowiednim specjalistą lub ekspertem, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania na podstawie informacji zawartych na tej stronie.

Brak popierania nielegalnej działalności

Ta strona nie popiera, nie promuje ani nie zachęca do jakiejkolwiek nielegalnej działalności. Wszystkie informacje i porady udostępniane na tej stronie mają charakter ogólny i mają na celu jedynie edukację i informację użytkowników.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje działania podjęte na podstawie informacji zawartych na tej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, straty lub konsekwencje wynikające z działań podjętych przez użytkowników w oparciu o informacje dostarczone na tej stronie.

Treści generowane przez użytkowników

Ta strona może zawierać treści generowane przez użytkowników, takie jak komentarze lub opinie. O ile to możliwe, dokładamy starań, aby monitorować i usuwać treści nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające prawa. Jednakże, nie ponosimy odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników i nie wyrażamy związanych z nimi opinii ani gwarancji.

Linki do innych stron

Ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych lub źródeł zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność takich stron i źródeł zewnętrznych, ani nie gwarantujemy ich jakości, dokładności lub kompletności. Odwiedzanie tych stron i korzystanie z nich odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej na tej stronie są wyłączną własnością Digitogy.eu. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, publikowania lub wykorzystywania jakiejkolwiek części tej strony bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich.

Zamieszczając na tej stronie swoje komentarze, opinie lub treści, użytkownik udziela Digitogy.eu nieodwołalnej licencji do wykorzystania, publikowania, modyfikowania, usuwania lub rozpowszechniania tych treści na potrzeby tej strony i jej działań związanych z prowadzeniem recenzji i udzielaniem informacji.

Digitogy.eu