Αποποίηση ευθυνών

Παρέχουμε όλες τις ειδήσεις, οδηγούς, κριτικές, πληροφορίες, λεπτομέρειες για gadget, υλικό, λογισμικά ασφαλείας, εργαλεία απορρήτου, παρόχους υπηρεσιών VPN κ.λπ., καλή τη πίστη για την κριτική και τις πληροφορίες σας, ώστε να σας κρατάμε ενήμερους για τα πιο πρόσφατα γεγονότα στη βιομηχανία.

Διαθέτουμε ομάδα ειδικών που έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό στην προσφορά σας γκάμα υπηρεσιών και λύσεων. ενώ γνωρίζουν ότι αυτή μπορεί να είναι μια ευαίσθητη περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, όλα θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρα ότι όλοι οι οδηγοί, κριτικές και πληροφορίες καθώς και κάθε είδους άλλο υλικό προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς ενημέρωσης και δεν συγχωρούν, ενθαρρύνουν ή προωθούν και ταυτόχρονα δεν συγχωρούν ή ενθάρρυνση ή οποιαδήποτε εγκληματική ή παράνομη δραστηριότητα, παραβίαση σύμβασης ή ζημιά καθώς και βλάβη ή τραυματισμό άλλου ατόμου.

Εδώ, το σημείο που πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενέργειές σας είναι δική σας ευθύνη. ενώ είστε αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για τη λήψη των δικών σας αποφάσεων. ενώ υποτίθεται ότι θα λάβεις τη δική σου νομική συμβουλή. ειδικά, εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, αμφιβολία ή απορία σχετικά με τις ενέργειές σας και τυχόν συνέπειες.

Εκτός από τα προαναφερθέντα σημεία, άλλα άτομα μπορούν να συνεισφέρουν, να δημοσιεύουν ή να σχολιάζουν στον ιστότοπο κατά καιρούς. ενώ καλωσορίζουν τις συνεισφορές, αλλά δεν ευθύνονται για τις απόψεις ή το περιεχόμενο που δημοσιεύονται από άλλα άτομα. Οι απόψεις τους είναι δικές τους και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του ιστότοπού μας.

Αποκάλυψη: Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους συνεργατών που μου αποφέρουν μια μικρή προμήθεια, χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Συνιστούμε μόνο προϊόντα που δοκιμάζουμε προσωπικά ή πιστεύουμε ότι οι αναγνώστες μας θα βρουν χρήσιμα.

Αποποίηση ευθυνών για συνεργάτες της Amazon

Ο ιδιοκτήτης αυτού του ιστότοπου είναι συμμετέχων στο Πρόγραμμα Συνεργατών της Amazon Services LLC, ένα πρόγραμμα διαφήμισης θυγατρικών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους ιστότοπους ένα μέσο για να κερδίζουν διαφημιστικά τέλη μέσω διαφήμισης και σύνδεσης με ιδιότητες της Amazon, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του amazon.com, ατελείωτων .com, myhabit.com, smallparts.com ή amazonwireless.com.

Digitogy.eu